News

Marketing Excellence Awards 2017!

February 17th, 2017

17/02/2017 @ 10:30 am - 3:15 pm - Y staff o lyfrgelloedd, archifau ac amgueddfeydd ledled Cymru yn cynnal gweithgareddau marchnata ardderchog, yn aml gydag adnoddau prin iawn. Nod y gwobrau yw dathlu’r gwaith gwerthfawr y mae staff yn ei wneud i ddod â’u gwasanaethau gerbron cynulleidfaoedd newydd a datblygu gweithgareddau newydd ar gyfer defnyddwyr presennol! Staff in libraries, archives and museums throughout [...] Continue reading